Program

WYDARZENIA GŁÓWNE

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021

Wtorek, 26 października 2021

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Sala Teatralna


 

9:30-10:00 Otwarcie MBA Kraków 2021

 

Jerzy Muzyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

Marek Kaszyński, Prezes SARP Oddział Kraków

Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP

Marek Tarko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Magdalena Kozień-Woźniak, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Małgorzata Tomczak, Redaktor Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes

 

10:00-13:00 Życie obiektów, dzielnic, miast (więcej o panelu)

Panel współorganizowany przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP

 

10:00-10:10 Wprowadzenie

 

10:10-11:30 Część 1:

 

Zasady rozwoju struktur miejskich

Rola przestrzeni w kształtowaniu postaw społecznych

Narzędzia planowania przestrzennego

 

11:30-11:50 Przerwa

 

11:50-12:55 Część 2:

 

Rewitalizacja przestrzeni, stref i obiektów

Wykształcenie, przygotowanie i profesjonalizacja zadań

 

12:55-13:00 Podsumowanie

 

Wśród panelistów:

Krzysztof Bojanowski, prof. PK architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Aleksander Böhm, prof. architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Piotr Fokczyński, architekt, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia 2003-2021

Anna Kornecka, prawnik, Wiceminister do spraw budownictwa i zagospodarowanie przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020–2021

Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK architekt, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Łukasz Maślona, Radny Miasta Krakowa

Małgorzata Pilinkiewicz, architekt, Prezes Krajowej Izby Architektów RP

Janusz Sepioł, architekt, historyk sztuki, Marszałek Województwa Małopolskiego 2002-2006, senator VII i VIII kadencji

Dawid Serafin, dziennikarz Onet

Paweł Sołtysik, dziennikarz Radio Kraków

Hubert Trammer, architekt, ambasador Nowego Bauhausu

Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 2018-2021

Zbigniew Zuziak, prof. architekt, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

 

Wypowiedzi w formie filmów:

Kazimierz Butelski, prof. PK architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Zbigniew Nęcki, prof. psycholog społeczny

Marcin Włodarczyk, architekt, W + W Architekci Studio Autorskie

oraz inni zaproszeni goście.

 

Moderatorzy Panelu:

Marek Tarko, Przewodniczący  Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Piotr Chuchacz, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Kurator Panelu:

Piotr Chuchacz, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Panelowi towarzyszyć będą wystawy projektowe członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

13:00-14:00 Przerwa

 

14:00-17:00 Aleje Trzech Wieszczów: wczoraj, dziś, jutro (więcej o panelu)

Panel współorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

14:00-15:30 Wykłady:

 

Kinga Racoń-Leja, prof PK architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, oraz Andrzej Szarata, prof. inżynier, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Koncepcje i idee projektowe przekształceń Alei Trzech Wieszczów w kontekście systemu komunikacji w Krakowie

 

Andrzej Szarata, prof. inżynier, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Marek Bauer, dr inżynier, Prorektor Politechniki Krakowskiej

Koncepcje i idee projektowe przekształceń Alei Trzech Wieszczów w kontekście systemu komunikacji w Krakowie

 

Árpád Szabó, architekt, Wydział Architektury i Urbanistyki, Budapest University of Technology and Economics (BME)

Wielki Bulwar – Nagykörut w Budapeszcie, historia, obecne przekształcenia w kierunku uspokojenia ruchu, problemy i perspektywy

 

Barbara Jędrzejczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, Warszawa

Warszawskie doświadczenia z uspokojeniem ruchu w śródmieściu stolicy. Perspektywa obywatelska

 

Andrea Oldani, architekt, Wydział Architektury i Urbanistyki,  Politecnico di Milano

Mediolan: profil ulicy jako przestrzeń reinwencji urbanistycznej. Teorie, badania, projekty.

 

15:30-15:40 Przerwa

 

15:40-17:00 Prezentacje:

 

Przedstawiciel firmy Sweco Polska sp. z o.o., zwycięzcy przetargu Urzędu Miasta Krakowa:

Projekt linii tramwajowej w Alei Słowackiego w Krakowie.

 

Jakub Krzysztofik, architekt, 3DARCHITEKCI z wizją, wykładowca, Uniwersytet Łódzki, oraz Sylwia Krzysztofik, architekt, 3DARCHITEKCI z wizją, Politechnika Łódzka

Metamorfoza łódzkich ulic – motor rewitalizacji miasta.

 

Dyskusja, prelegenci j/w oraz zaproszeni goście, w tym:

Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

Marcin Dumnicki, Prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów

Krzysztof Bieda, prof. architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

aktywiści i publiczność

 

Moderator i kurator Panelu:

Marta A. Urbańska, prof. PK architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

Środa, 27 października 2021

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Sala Teatralna


 

10:00-13:00 Dziedzictwo przemysłowe Nowej Huty (więcej o panelu)

 

10:00-11:30 Część 1: Dziedzictwo

 

Wykłady:

Michał Wiśniewski, historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury

Nowa Huta – kombinat i miasto.

 

Łukasz Urbańczyk, architekt, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Ochrona i adaptacja zabytków przemysłowych.

 

Adam Hajduga, socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH

ERIH – Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

 

Dyskusja:

Michał Wiśniewski, historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury

Łukasz Urbańczyk, architekt, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Adam Hajduga, socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH

Przemo Łukasik, architekt, Medusa Group

 

Moderator części 1:

Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec

 

11:30-11:40 Przerwa

 

11:40-13:00 Część 2: Perspektywy

 

Wykłady:

Peter Backes, wieloletni kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen

znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Völklingen Hutte – UNESCO World Cultural Heritage Site

 

Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK architekt krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Trzeci pejzaż.

 

Piotr Śmierzewski, architekt, Analog Architecture

Fabryka pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej.

 

Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec

Wielki Piec w Rudzie Śląskiej – nowe życie zabytku przemysłowego.

 

Dyskusja:

Peter Backes, wieloletni kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen

znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK architekt krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Piotr Śmierzewski, architekt, Analog Architecture

Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec

Jarosław Kłyś, kulturoznawca, Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

 

Moderator części 2:

Adam Hajduga, socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH

 

Kurator Panelu:

Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec

 

13:00-14:00 Przerwa

 

14:00-17:00 Z przeszłości do przyszłości. Warsztaty urbanistyczne dla dzielnicy Wesoła (więcej o panelu)

Panel współorganizowany przez miesięcznik i serwis internetowy Architektura & Biznes

 

Prezentacja prac warsztatowych

 

14:00-14:30 Grupa 1:

Marcin Kościuch i Tomasz Osięgłowski (architekci, Ultra Architects), Bartłomiej Kisielewski i Dominik Darasz (architekci, Horizone Studio), Artur Buszek (Radny Miasta Krakowa), Maciej Siuda (architekt, Maciej Siuda Pracownia), Artur Celiński (DNA Miasta), Paweł Hałat (Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto), Karolina Górnisiewicz (architekt wnętrz, Goryjewska.Górnisiewicz) oraz studenci wydziałów architektury

 

14:30-15:00 Grupa 2:

Romuald Loegler (prof. KAAFM architekt, Atelier Loegler), Marcin Włodarczyk (architekt, W+W Studio Architektoniczne), Bartosz Haduch (architekt, Narchitektura), Cezary Ulasiński (socjolog), Łukasz Maślona (Radny Miasta Krakowa), Alek Janicki (artysta, projektant), oraz studenci wydziałów architektury Bartłomiej Bogucki i Wiktor Żukliński, Paula Jaworek

 

15:00-15:30 Grupa 3:

Natalia Paszkowska, Mateusz Świętorzecki (architekci, WWAA), Magdalena Buczyńska (architekt, beDDJM), Dominika Kucharska (absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej), Kuba Snopek (urbanista), Joanna Erbel (socjolog), Grzegorz Stawowy (Radny Miasta Krakowa), Monika Firlej (Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki), studenci wydziałów architektury

 

15:30-15:40 Przerwa

 

15:40-17:00 Dyskusja:

 

ww. oraz dodatkowo

Rafał Matyja, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jan Pamuła, dr ekonomii, Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa

Paweł Jaworski, Urbanistyka Eksperymentalna

Magdalena Sroka, menadżerka kultury

Marceli Łasocha, Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa

 

Moderatorzy Panelu:

Małgorzata Tomczak, Redaktor Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes

Tomasz Janowski, Instytut Wspólnot Obywatelskich

 

Kurator Panelu:

Małgorzata Tomczak, Redaktor Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes

 


 

Panelowi towarzyszyć będą otwarte interdyscyplinarne warsztaty projektowe, trwające we Foyer ICE w dniach 26 – 27 października 2021. Warsztaty rozpoczną się wizją lokalną 25 października 2021 w godz. 15:00 — 18.00 na ul. Kopernika 15. Harmonogram:

 

15:00-15:20 Michał Wiśniewski, dr historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury

Historia Wesołej

 

15:20-15.40 Krzysztof Görlich, były radny i wiceprezydent Krakowa w 1990 roku i latach  1994 — 1998

Analiza przestrzenno-ekonomiczna Wesołej

 

15:40-16:00 Małgorzata Tomczak, Redaktor Naczelna miesięcznika

i serwisu internetowego Architektura & Biznes oraz Tomasz Janowski, Instytut Wspólnot Obywatelskich

Cele i zadania warsztatów

 

16:00-18:00 Spacer architektoniczno-urbanistyczny po Wesołej

 

17:00-18:00 Zamknięcie MBA Kraków 2021

Ogłoszenie wyników II Krakowskiej Archi-Gry Miejskiej

 

II KRAKOWSKA ARCHI-GRA MIEJSKA

Wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Biennale Architektury Kraków 2021

Odbywająca się w ramach Biennale 2021 Krakowska Archi-Gra Miejska jest drugą edycją wydarzenia mającego na celu popularyzację mniej znanej architektury Krakowa. Gra Miejska to zabawa, w której drużyny rywalizują między sobą podczas spacerów łączących w sobie elementy podchodów, gier komputerowych i happeningów. Tegoroczna edycja będzie skupiać się na Nowej Hucie. Zawodnicy otrzymają szereg zadań dotyczących historii i architektury tej niesamowitej dzielnicy Krakowa. Oprócz swojej edukacyjnej funkcji, Archi-Gra jest okazją do integracji środowiska młodych architektów i dobrej zabawy.

Gra Miejska odbędzie się na terenie Nowej Huty, 23 października 2021 roku (sobota).

 

Komisarz Gry: Maja Czarnecka
Koordynacja merytoryczna: Marcin Włodarczyk

Architekci Małopolski 2021 - PROJEKTY NIEZREALIZOWANE

Wystawa organizowana przez MPOIA RP jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Biennale Architektury Kraków 2021

Tematem przewodnim wystawy będą projekty NIEZREALIZOWANE.
Każdy architekt czegoś… nie zrealizował. I dowód na to trzyma w swojej wyobraźni, na półce pracowni, w plikach komputera. Często to bardzo osobiste projekty, często to ogromne emocje, które im towarzyszyły. Towarzyszyły ich powstaniu, towarzyszyły informacji, że jednak „znowu do szuflady”. Pora wyciągnąć je na światło dzienne. To wszak nasze dziedzictwo. Tym cenniejsze, że dotychczas skrywane. Dla takich ukrytych perełek dedykowana jest planowana wystawa.

Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja laureatów „Salonu Architektury”, czyli dzieł naszych Koleżanek i Kolegów, nagrodzonych werdyktem, wydanym przez wszystkich architektów małopolskich – członków MPOIA RP.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 26 października 2021 roku we wnętrzach Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Formy osłabione - esej fotograficzny

Wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Biennale Architektury Kraków 2021

Esej fotograficzny pt. Formy osłabione powstał w ramach projektu książki Smart obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy, wyd. Czarne, 2017. Autorzy eseju fotograficznego i redaktorzy książki – Agata Pankiewicz i Marcin Przybyłko – poruszają się w kręgu rzeczy. Są to pozornie nieistotne przedmioty, które powstały z praktycznej potrzeby i pod wieloma względami przypominają prototypy. Tworzy się je na doraźny użytek, a ich kształt bywa tak nieporadny i ułomny, że brak rzetelnej konstrukcji oraz współbrzmienia funkcji i formy zastanawia (i niepokoi). Z założenia tymczasowe, z natury stworzone jako antyprojekty są jednak trwale obecne w naszej codzienności. Autorów interesuje proces ich powstawania, charakter, a także głębsze tło relacji człowieka i rzeczy.

W kategorii recyklingu nazwać je można OTHER-USE.

„(…) Jest to rzecz o sztuce łatania. O rzemiośle sztukowania. O kleceniu z tego, co jest pod ręką. O zaradności, czyli zgodzie na regułę i próbach zmajstrowania sobie wyjątku.

Zapewne można to uznać za opowieść o Polsce, o modernizacji, peryferyjności i tym podobnych. Na szczęście jest to po prostu książka o ludziach i dziwnych przedmiotach”.

Marcin Wicha

 

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Promocyjnej ASP (Plac Matejki 13) w dniach 12-28 października 2021 roku.