Prelegenci

Michał Wiśniewski

historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury
Dr Michał Wiśniewski – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej) oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (Ośrodek Edukacji - Akademia Dziedzictwa), członek zarządu Fundacji Instytut Architektury, koordynator programu studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii architektury Krakowa i Polski w XX wieku, m.in. opracowań monograficznych na temat działalności krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki, Adolfa Szyszko-Bohusza. Autor lub współautor wystaw poświęconych historii architektury, m.in. wystawy „Figury niemożliwe” pokazanej w Pawilonie Polskim podczas Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku.

Łukasz Urbańczyk

architekt, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej
Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, absolwent wydz. Architektury Politechniki Śląskiej, tytuł doktora uzyskał na Politechnice Krakowskiej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, od 2008 r. Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej, Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o/Górnośląski.

Adam Hajduga

socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH
Socjolog, znawca, pasjonat i propagator dziedzictwa kultury przemysłowej. Wiceprezydent stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH, będącego Szlakiem Kulturowym Rady Europy. Współtwórca „Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego” i jego święta „INDUSTRIADY”. Wykładowca na uczelniach w kraju i za granicą.

Przemo Łukasik

architekt, Medusa Group
Urodził się w Chorzowie w 1970 roku. Ukończył wydział architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Studiował również w Ecole d’Architecture Paris-Villemin w Paryżu we Francji. Po studiach pracował w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie oraz paryskich biurach Jean Nouvel Architecture i Odile Decq / Benoit Cornette. W 1997 roku wraz z Łukaszem Zagałą założył autorską pracownię architektoniczną medusagroup. Przez rok wykładał w Ecole Speciale d’Architecture w Paryżu. Prywatnie mocno związany ze sportem – uprawia triathlon, angażuje się również społecznie na Śląsku.

Peter Backes

kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen (lista światowego dziedzictwa UNESCO)
Born 1952 at Saarbrücken/Saarland/Germany; 1969: Studies of Sociology and Social Psychology at the University of the Saarland; 1974: Master in Sociology (Diplom); Academic Assistant at the Institute of Sociology; Since 1980: Project Participation in various Industrial Heritage Studies: Worker’s Settlements, Coal Mining, Iron and Steel Works; 1986: First documentations after the shut down of Völklingen Ironworks (Völklingen/Saarland); Since 1999: Project Manager at UNESCO World heritage Site Völklingen Ironworks, focus: visitor management, didactics, tourism, international projects; 2019: Retirement; Today: Guide, Interpreter, Senior Consulter World Heritage Site Völklingen Ironworks, Member Board of ERIH (European Route of Industrial Heritage), Expert ERIH Iron and Steel Works, Expert Visitors Management, Author.

Urszula Forczek-Brataniec

architekt krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany nauk technicznych w specjalności architektura krajobrazu, Profesor Politechniki Krakowskiej. Projektantka w eM4 Pracownia Architektury Brataniec w zakresie projektów przestrzeni publicznych i zieleni. Współautorka nagradzanych i publikowanych projektów min.: Rewitalizacja Starówki Miasta Gorlice, (Nominacja Public Space 2014, publikacja Landscape Architecture Europe 2015), Autorka studiów i analiz krajobrazowych oraz dwóch monografii z tego zakresu: Widok z drogi, krajobraz w percepcji dynamicznej 2008, Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu 2018 (nagroda Gaudeamus). W latach 2016-2020 Sekretarz Generalny IFLA Europe od 2016 r., Członek Prezydium Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego oraz wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Kuratorka międzynarodowych wystaw architektury krajobrazu: wystawy krajów wyszehradzkich CLAV 2012, 2015 oraz wystawy IFLA Europe 2018.

Piotr Śmierzewski

architekt, Analog Architecture
Architekt i wykładowca akademicki, współzałożyciel nieistniejącej już pracowni HS99, laureat Building Of The Year Award, Grand Prix Życie w Architekturze. Od 2016 właściciel autorskiej pracowni ANALOG, która zdobyła między innymi THE PLAN AWARD 2018 za Centrum Rewitalizacji we Włocławku i A+AWARD w 2020 za projekt Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.

Marcin Brataniec

architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
Absolwent Politechniki Krakowskiej. Założyciel eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec. Członek SARP, Wiceprezes Oddziału Kraków ds. twórczości, Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału. Jego realizacje były wielokrotnie nagradzane i publikowane, w tym ostatnio - pawilon edukacyjny Kamień w Warszawie (Nagroda Główna Polski Cement 2020, Nagroda Prezydenta w.st. Warszawy, Nagroda Architektoniczna Polityki - Grand Prix, LILA AWARD 2021 shortlist, nominacja Mies Award).

Jarosław Klaś

kulturoznawca, Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Napisał na UJ rozprawę doktorską na o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym Nowej Huty. Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury Norwida. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” i „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta”.