Temat

Temat

MBA Kraków 2021

Kondycja świata w ciągu ostatnich kilku dekad ulega głębokiej przemianie. Podział środowiska na naturalne i przekształcone zaczyna wykazywać galopujące zmniejszanie się rezerw tego pierwszego i dojmująco uciążliwy rozrost drugiego. Eksploatacja naturalnych zasobów przekroczyła wydolność w skali globalnej na tyle, że nie ma już wątpliwości co do perspektywy ich rychłego wyczerpania. Poszukiwanie nowych źródeł i redukcja zapotrzebowania stają się głównymi wytycznymi przemodelowania większości dziedzin życia człowieka. Wszystkie aspekty takiej zmiany dotykają architektury w jej wszelkich przejawach. Jednym ze sposobów osiągnięcia nowych jakości, przy jednoczesnym zahamowaniu destrukcyjnych konsekwencji, jest wdrożenie szerokich działań dla ich ponownego, najlepiej wielokrotnego użycia. Powszechny w historii naszej cywilizacji liniowy przepływ materii-energii: ze źródła do „śmietnika”, koniecznie zmienić trzeba w cykl zamknięty – recykling. Zamiast budować wyłącznie „nowe”, trzeba koniecznie nauczyć się „stare” używać na nowo, używać ponownie i wielokrotnie – REUŻYWAĆ.

Dlatego tematem wiodącym tegorocznej edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021 jest hasło „RE-USE”. Ma ono również szczególne znaczenie w okresie trwającej od dwóch lat pandemii, kiedy zmiany społeczne i gospodarcze wymuszają konieczność zmiany funkcji budynków i przestrzeni publicznych. Można je również rozważać w relacji do poszczególnych przestrzeni miejskich, które zmieniają się na naszych oczach.

Organizatorom tegorocznej edycji przyświeca idea łączenia i integrowania krakowskiego środowiska architektonicznego. Powołana Rada Programowa składała się z kręgów stowarzyszeniowych – Stowarzyszenie Architektów Polskich, samorządowych – Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, naukowych – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, i medialnych – magazyn A&B.

Panele dyskusyjne

Program tegorocznego MBA opiera się na czterech ścieżkach tematycznych skupionych wokół ważnych tematów i obszarów Krakowa podlegających dynamicznym przekształceniom.
Zobacz więcej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021

– strona w opracowaniu –