Historia

Historia

MBA w Krakowie

 

Międzynarodowe Biennale Architektury (MBA) odbywa się w Krakowie cyklicznie od 1985 roku, stanowiąc za każdym razem niepowtarzalne forum spotkań i wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. W ramach MBA realizowane są konkursy, wystawy, prezentacje czy wykłady, stanowiące unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich zainteresowanych architekturą.

Konkursy mające miejsce w trakcie poprzednich edycji MBA, były wspaniałą okazją zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych architektów z całego świata, aby zaistnieć i przedstawić swoje zdania i wizje. Projekty były oceniane przez znakomite osobistości jak Wojciech Leśnikowski, Pekka Salminen, Julia Bolles, Peter Wilson, Francesco Purini, Eckhard Feddersen, Günter Schlusche, Hildebrand Machleidt, Armando dal Fabbro, Lennart Grut, Oana Bogdan czy Jan Kleihues, a nie brakowało rodzimych luminaży jak Ewa Kuryłowicz, Marta Sękulska-Wrońska, Przemo Łukasik czy  Wojciech Małecki. Gośćmi honorowymi wystaw i seminariów byli niegdyś Frei Otto, architekci Herzog & de Meuron, Zvi Hecker, David Mackay, Dietmar Eberle, Peter Butenschøn, Claudio Nardi, Giovanni Multari, Viviana Muscettola, Andor Wesselényi-Garray oraz Rainer Mahlamäki. Zwycięskie prace zyskiwały rozgłos międzynarodowy, natomiast nagrodzone jak i wszystkie pozostałe udokumentowane były w wydawnictwach MBA.

Kraków jest miastem rozpoznawalnym w całej Europie, co przydaje wyjątkowości temu wydarzeniu. Walorem miejsca jest przede wszystkim dziedzictwo historycznemu, którego najistotniejszą częścią jest architektura. To właśnie w tym mieście dochodzi do ciągłego współistnienia starego z nowym, historycznego ze współczesnym, konserwatywnego z awangardowym. Dyskusja architektoniczna zdaje się być wpisana w samą istotę miasta

MBA Kraków 2017 z tytułem „Podwórze – pole wyobraźni” pokazało, że należy kontynuować i rozwijać ten systematyczny dialog – otwierając go na nowe środowiska. Z kolei ubiegła edycja, MBA Kraków 2019 pozwoliła zobaczyć lepiej potencjał istnienia rzeki w mieście, a także pokazała, jak tę rzekę, a bardziej wodę, szerzej w ramach Starego Miasta pokazać i wydobyć. Symptomatyczna była zgodność w wyborze 1 nagrody w Konkursie A jak i Grand Prix MBA, w postaci tej samej pracy Karoliny Chodury i Joanny Rozbrój, pod tytułem Odzwierciedlenie przeszłości  – Reflection of the past.

Edycja 2019 udowodniła, że wprowadzony konkurs multimedialny jest dla społeczeństwa ważnym głosem, oraz kolejny raz wydarzenie w postaci platformy seminaryjnej wykazało silną potrzebę takiego przekazywania i odbierania doświadczeń.

Możliwość udostępniania powszechnej i otwartej na społeczność dyskusji, poruszającej aktualne problemy współczesnej architektury to także szansa na intelektualny „ferment”, sprzyjający uwrażliwieniu naszego miasta na problemy kreowania przyjaznego, zbudowanego miejskiego środowiska, otwartego na ludzi i ich potrzeby. Taka jest misja MBA Kraków. Kontynuacja tradycji ma być areną interdyscyplinarnej aktywności środowisk twórczych, wpływającą na poziom architektonicznej kultury w Polsce, popularyzacji polskiej architektury za granicą i czerpaniu doświadczeń z dokonań innych krajów.

MBA KRAKÓW 2019

Wraz ze zmianą roli historycznych centrów europejskich miast, z roli bazy przemysłowej na role rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, zmienia się także sytuacja rzek w miastach. Wisła, płynąca przez Kraków, była niegdyś centralną arterią transportową dla gospodarki miejskiej. To uległo zmianie. Rzeka nadaje dzisiaj miastu walorów rekreacyjnych, przez swe spokojne wody i zielone brzegi. Czy można zreinterpretować teraz ten związek między miastem a jego rzeką, nadać mu silniejsze połączenie, dać mu impuls za pomocą nowych urządzeń, nowe życie i nowe funkcje, nowe znaczenie dla całego środowiska miejskiego?
Zobacz więcej

MBA KRAKÓW 2017

W latach 70. XX wieku amerykański urbanista i dziennikarz William H. Whyte, pracujący w komisji planowania przestrzennego w Nowym Jorku, przeprowadził badania ludzkich zachowań w przestrzeniach zurbanizowanych, inspirujące wielu jego następców. Obserwacje te posłużyły do opracowania analizy zachowań ludzi i dynamiki miasta, pod tytułem „Street Life Project”. Na podstawie i pod wpływem przemyśleń, badań i prac Whyte’a narodził się ruch zwany Placemaking.
Zobacz więcej

MBA KRAKÓW 2015

Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w prze­strze­niach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i kata­lizatorem tych aktywności” (Jan Gehl).
Zobacz więcej