Kraków

Kraków – Miasto Gospodarz

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021

Inspirujący i pełen energii. Kraków to miasto, gdzie tradycja niezauważalnie przeplata się z nowoczesnością . Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej, przestrzenią sprzyjającą twórczej energii i pasji. Dostępność dobrze wykształconej siły roboczej oraz korzystne położenie geograficzne to najważniejsze atuty miasta, a harmonijny, zrównoważony rozwój jest jego znakiem rozpoznawczym.

 

fot. P. Krawczyk

 

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Na 23 uczelniach wyższych kształci się około 130 000 studentów, prowadzonych przez ponad 12 000 nauczycieli akademickich, w tym 2400 profesorów. Każdego roku mury renomowanych krakowskich uczelni opuszcza ponad 35 000 wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Nie znikają oni w próżni – Kraków jest jednym z europejskich centrów nowoczesnych usług biznesowych w Europie, a w mieście swoje siedziby mają liczne instytucje badawczo-rozwojowe, których współpraca z uczelniami i firmami Krakowa w sektorze wysokich technologii przyczynia się uznawania Krakowa za jeden z wiodących ośrodków naukowo-badawczych. Miasto stało się również wiodącą w Polsce platformą współpracy władz lokalnych, świata nauki i biznesu, która rozciąga swój wpływ na cały region. Nie bez powodu Kraków został wybrany na siedzibę Narodowego Centrum Nauki, którego zadaniem jest wspieranie działań naukowo-badawczych. Nasze miasto jest także siedzibą instytucji naukowych z długimi tradycjami, takich jak Polska Akademia Umiejętności oraz Polska Akademia Nauk.

 

 

fot. W. Majka

 

Kraków zawdzięcza swoją atrakcyjność gospodarczą ludziom, którzy w mieście pracują i studiują: to oni są motorem rozwoju gospodarczego miasta. 767 000 mieszkańców, w tym ponad 60% w wieku produkcyjnym, którzy są kreatywni, wykształceni i znają języki obce na poziomie powyżej przeciętnego. Sprawia to ,że Kraków jest postrzegany jako ośrodek, gdzie warto lokalizować przedsięwzięcia biznesowe. Dlatego Kraków wskazuje się również jako największe centrum nowoczesnych usług w Polsce, lidera Starego Kontynentu i miejsce rozpoznawalne na rynku międzynarodowym. Ok. 250 firm sektora BPO/SSC zatrudnia tutaj prawie 100 000 osób.

Odwiedzany przez miliony turystów, reklamowany w tysiącach folderów, opisywany w setkach artykułów prasowych – Kraków. Unikalne, intrygujące, zaskakujące miasto, gdzie rozwojowi nowoczesnych technologii i twórczej inwencji mieszkających i pracujących tu ludzi towarzyszy troska o dziedzictwo historyczne. Wizyta w Krakowie to spotkanie z najwspanialszą erą w historii Polski. Krakowskie Stare Miasto, wraz z Wawelem i dzielnicą Kazimierz zostało umieszczone na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, utworzonej w 1978 roku. W tym czasie, takie prestiżowe wyróżnienie spotkało tylko 12 najsłynniejszych zabytków na świecie, w tym także egipskie piramidy i Wielki Mur Chiński. Obecnie lista zawiera ponad 900 miejsc na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji zajrzyj na: www.cracow.travel